النگوهايى.
النگوهايى.
.
دكمه‌هايى.
مسدودكنندگان.
گوشواره‌هايى.
Hairclips.
Heishe.
.
. دمهايى.
Puka.
.
كمربندهايى.
. نايلون.
حلقه‌هايى.
خيزران.
.
Stone.
اتو بزن.
.
Table. Decors.
آويزان بكن. .
كيسه‌هايى.
سبدهايى.
.
سينىهايى.
پاپوش.
.
خام از مرواريدهايى
مادر. از مرواريدهايى
. ريزه‌هايى.
لاك. Basquet.
برش. لاك.
نمونه‌هايى.
لاك. سفالهايى.
لاك. كارگذاشتن.
جور شده لاك.
لاك. .
شمع. نگهدارنده.
سكه. .
كليد. زنجيرهايى.
. جعبه‌هايى.
مينياتورهايى.
عكس. چارچوبهايى.
حب. جعبه‌هايى.
چوبي حيواناتيى.
. .
Cellphone. گهواره.
 

صلح جو جواهر فروشى

سازنده و صادر كننده جواهر فروشى و شريك جرم

 

Pacificbuy خوشامد بگو.Com آنجا every لاك شما مىيابيد براي حراج است. ما بزرگ از محصولات غريزىى. جواهر فروشى و بخش مكمل puka لاك heishe لاك شريك جرم كارگذاشتن و پيشه دستى گردن بند النگوهايى و گوشواره‌هايى. All محصولات براي حراج اينجا Pacificbuy.Com اصيل و خلاقانه ساخته نزديك كارمندان ما فروتن. محصولاتيى اثاث خانه, پيشه‌هايى, و رقمهايى همچنين هستند. حراج اينجا Pacific.

   
 
Philippines natural jewelry shell Philippine exporter   Philippine natural ethnic shell jewelry wholesaler   Magnetic Jewelry Necklace Belt Bracelet Collection

 

Philippine shells jewelries Philippines shell jewelry
   
 

پيشه دستى و پيشه‌هايى لاك جواهر فروشى اينها محصولات لاك غريزىى همه دريا Materials كه از گونه‌هاى متفاوتى محصولات شيكى لاك دريا. اينها محصولات براي حراج در قيمت مستدلى. اينها puka Paua و Nautilus مادر مرواريد يا m .O.p. خام لاك, جواهر فروشى و چندين other. Website تا محصولاتيى آزاد بكن. More اخبارى بر محصولاتيى كه براي حراج, موقع شما لطفا يا شما ما تماس بگيريد هنوز.

   
 
Magnetic Jewelry Necklace Belt Bracelet Collection   handicraft natural shell jewelry components Philippines ethnic   Philippine seashells Philippines seashell

 

Philippine raffia collection bags slippers
   
 

ما handwoven يا hand-made سبدهاى بومىى همچنين پاپوش صندلهايى و دم پايى لباس كنار دريا شمع لاك capiz جعبه‌هايى نگهدارنده و جواهر فروشى براي محصولاتيى jewelery بخصوص. شما در بخت اينها all براي حراج اينجا صلح جو. ليف نخل پارچه, abacca jute و Sinamay براي حراج اينجا همچنين pacificbuy.Com. Cebu شهر, Philippines.

   
 
philippine jewelry philippines jewelries   philippine jewelry philippines jewelries   Philippine fashion shell components
   
 

Materials. ع بخش مكمل گرد آورى puka برجسته (ازنظر كيفى و تاريخى)ى Heishie wood رنگى troka آويزهايى) coco indian و بخش مكمل مادىى خامى. گوهر. درست بكن.

   
 
Philippines natural handmade products   philippine cutting shell exporter   philippine handmade puka shell wholesaler

 

Magnetic Jewelry Necklace Belt Bracelet Collection
   
 

. . رقمهايى چشم روشنى تخته موج سوارى زنجيرهايى حكاكى wood wood پيشه دستى حكاكى wood آذين بندى آذين بندى قومىى و. لاك غريزىى همه دريا و. سفال مانند سفالهايى لاك همچنين پيشنهاد كرد.

   
 
philippine craft items and supplies   philippine shell jewelry philippines collection   Magnetic Jewelry Necklace Belt Bracelet Collection
   
  Philippines Jewelry Store
 
 
زبان:
English انگليسى. Chineseچينى. Italiano Italiano.
Spanish. Japaneseژاپنى.
Nederlands Nederlands. Korean Korean.
Portuguese Portuguese. French فرانسوى.
Pyccko Pyccko. Deutsch آلمانى

 
 
   
 
 


اينجا Specials ماهانه به دست بآور.

 

JUMBO_Pacific. گنجانده
Sudtunggan جاده, شهر استان Cebu شهر Phillippines
Tel # نمابر(فكس)
Email Info@jpacific
.Com.

 stardevelop.com Live HelpAcceptDeclineClose

كه نقشه‌ى ما را جا اينجا.

© 1996 All راستها كنار گذاشته

Powered JumboNIC
قلمروى ارزانى ع تار راه حل